Naujienos

Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės 2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu patvirtintomis taisyklėmis Nr. TS- 211  Raseinių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų turėtojas sukauptas nuotekas tolesniam apdorojimui turi perduoti nuotekų vežėjui pagal galiojančią nuotekų išvežimo paslaugos sutartį, o išvežamos jos turi būti tik į valymo įrenginius. Skaityti plačiau

Dalintis

Perkame benzininį didesnio pravažumo automobilį, ne senesnį kaip 3 m., su 1 m. garantija, galingumas – ne mažiau kaip 100 kW, rida – ne didesnė kaip 10000 km. Mokėsime iki 18000 Eur su mokesčiais. Pasiūlymus pateikti įmonei iki vasario 12d.

UAB „Raseinių vandenys“

Dalintis

UAB „Raseinių vandenys“ primena, kad artėjant žiemai vartotojai atidžiai apžiūrėtų savo nuosavybėje esančius vandentiekio ir nuotekų tinklus bei vandens apskaitos mazgus. Skaityti plačiau

Dalintis

Nuo 2018 m. sausio 15 d. pilnai eksploatuojami nauji vandens gerinimo įrenginiai, kurie įrengti Ilgižių kaimo vandenvietėje. Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Raseinių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ nuo 2017 m. spalio 25 d. geriamasis vanduo Šienlaukio kaimo ir Ražaitėlių kaimo geriamojo vandens vartotojams tiekiamas iš naujai išgręžtų gręžinių. Geriamasis vanduo yra saugus ir geros kokybės.

Dalintis

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. UAB „Kauno hidrogeologija“, laimėjusi UAB „Raseinių vandenys“ konkursą, pradėjo naujų artezinių gręžinių įrengimo darbus Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenvietėse. Skaityti plačiau

Dalintis

UAB „Raseinių vandenys“ kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija nuo 2015 m. ES struktūrinių fondų bei nuosavomis lėšomis vykdė ir įgyvendino 3,7 mln. Eur vertės projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Betygaloje, Girkalnyje, Viduklėje)“. Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Raseinių vandenys“ atstovai kartu su Ariogalos seniūnijos seniūne dalyvavo susitikime su Didžiulių ir Butkiškės gyvenviečių gyventojais ir aptarė jiems rūpimą klausimą dėl geriamojo vandens kokybės (arseno atžvilgiu). Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad vykdant Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2017-07-21 posėdžio nutartimi Nr. ESK-4 priimtą vieną iš sprendimų, 2017 m. liepos 26 d. pagal UAB „Raseinių vandenys“ užsakymą yra atlikti Šienlaukio ir Ražaitėlių gyvenviečių vandenviečių teritorijose gruntinio vandens bandomieji gręžiniai ir paimti vandens mėginiai arseno tyrimo tikslais. Bandiniai perduoti į laboratoriją ir tik gavus tyrimo išvadas bus priimti atitinkami sprendimai dėl tolimesnių veiksmų gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu. Skaityti plačiau

Dalintis

Vadovaujantis geriamojo vandens įstatymo 11 straipsniu, geriamojo vandens tiekėjas privalo informuoti vartotojus apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus.

2017 m. I pusmetį Raseinių rajonui buvo pakelta  ir patiekta 476 298 m3 geriamojo vandens. Geriamuoju vandeniu aprūpinta 23 608 Raseinių rajono gyventojų. Skaityti plačiau

Dalintis