Naujienos

Informuojame, kad vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Raseinių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu „Dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo“ nuo 2017 m. spalio 25 d. geriamasis vanduo Šienlaukio kaimo ir Ražaitėlių kaimo geriamojo vandens vartotojams tiekiamas iš naujai išgręžtų gręžinių. Geriamasis vanduo yra saugus ir geros kokybės.

Dalintis

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. UAB „Kauno hidrogeologija“, laimėjusi UAB „Raseinių vandenys“ konkursą, pradėjo naujų artezinių gręžinių įrengimo darbus Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenvietėse. Skaityti plačiau

Dalintis

UAB „Raseinių vandenys“ kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija nuo 2015 m. ES struktūrinių fondų bei nuosavomis lėšomis vykdė ir įgyvendino 3,7 mln. Eur vertės projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Betygaloje, Girkalnyje, Viduklėje)“. Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Raseinių vandenys“ atstovai kartu su Ariogalos seniūnijos seniūne dalyvavo susitikime su Didžiulių ir Butkiškės gyvenviečių gyventojais ir aptarė jiems rūpimą klausimą dėl geriamojo vandens kokybės (arseno atžvilgiu). Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad vykdant Raseinių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos 2017-07-21 posėdžio nutartimi Nr. ESK-4 priimtą vieną iš sprendimų, 2017 m. liepos 26 d. pagal UAB „Raseinių vandenys“ užsakymą yra atlikti Šienlaukio ir Ražaitėlių gyvenviečių vandenviečių teritorijose gruntinio vandens bandomieji gręžiniai ir paimti vandens mėginiai arseno tyrimo tikslais. Bandiniai perduoti į laboratoriją ir tik gavus tyrimo išvadas bus priimti atitinkami sprendimai dėl tolimesnių veiksmų gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu. Skaityti plačiau

Dalintis

Vadovaujantis geriamojo vandens įstatymo 11 straipsniu, geriamojo vandens tiekėjas privalo informuoti vartotojus apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus.

2017 m. I pusmetį Raseinių rajonui buvo pakelta  ir patiekta 476 298 m3 geriamojo vandens. Geriamuoju vandeniu aprūpinta 23 608 Raseinių rajono gyventojų. Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad atlikus pakartotinus vandens tyrimus, Šienlaukio vandenvietėje nustatytas arseno kiekis vandenyje, viršijantis leistiną normą. Skaityti plačiau

Dalintis

Informuojame, kad atlikus pakartotinus vandens tyrimus, Ražaitėlių vandenvietėje nustatytas arseno kiekis vandenyje, viršijantis leistiną normą. Skaityti plačiau

Dalintis

2017 m. birželio 20 d. Slabados gyv. vyko gyventojų susitikimas su UAB „Raseinių vandenys“ ir Paliepių seniūnijos darbuotojais dėl nuotekų tinklų klojimo šioje gyvenvietėje.

Skaityti plačiau

Dalintis

Kvietimas jungtis prie vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų.

Dalintis