INVESTICINIAI PROJEKTAI

image description

Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raseinių rajone Šiluvos miestelyje

2017 metais sausio mėn. 20 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“ (projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-1-0030) finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“.

Skaityti plačiau

Dalintis

image description

ĮGYVENDINTAS VANDENTVARKOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTAS RASEINIŲ RAJONE (BETYGALOJE, GIRKALNYJE, VIDUKLĖJE)

Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms, bet taip pat gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.

Skaityti plačiau

Dalintis

image description

Sėkmingai baigti dar vieno projekto darbai

Pastarąjį dešimtmetį į vandentvarkos ūkį Lietuvoje investuotos milijoninės lėšos. Lietuvos siekis – kad vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos 95 proc. gyventojų, tačiau šiandien dar nemažai Lietuvos gyventojų vartoja šachtinių šulinių vandenį bei buitines nuotekas kaupia rezervuaruose. Tačiau padėtis sparčiai keičiasi.

Skaityti plačiau

Dalintis

image description

Dar viena gera žinia Raseinių miesto gyventojams

Europos Sąjungos parama praėjusiais metais buvo ypač dosni Raseinių miesto gyventojams. Raseinių mieste baigiamas įgyvendinti dar vienas vandentvarkos sektoriaus plėtros projektas „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilkupio, Birutės, Pašvaistės, T. Vaižganto, Vėtrungės, Mažosios, V. Grybo, Ančakių gatvėse Raseinių mieste“ Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-028. Tai nebe pirmas vandentvarkos projektas vykdomas Raseiniuose, kurio įgyvendinimo metu siekiama dar daugiau raseiniškių suteikti galimybę naudotis viešai prieinamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

 

Skaityti plačiau

Dalintis

ES logotipas

2013 metais buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių savivaldybėje (Norgėluose, Andrušaičiuose, Šarkiuose, Kazbaraičiuose, Raseiniuose)“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-111) finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“.

Skaityti plačiau

Dalintis

New Picture (1)

Raseinių rajone pradėtas įgyvendinti vandentvarkos sektoriaus plėtros projektas

untitled11

Nors gyvename XXI am., kuriame naujos technologijos daugelyje sričių palengvina gyvenimą ir užtikrina naują, daug geresnę ir patogesnę buitį, vis dėlto dar ir šiandien dauguma gyventojų, ypatingai mažuose miesteliuose ar priemiesčiuose, susiduria su neišvystyta ir nemodernizuota vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo sistemos problema. Šį uždavinį siekiama spręsti racionaliai, atsižvelgiant tiek į ekonomiją, tiek į ekologiją, t.y., įrengti centralizuotą vandentiekį ir buitinių nuotekų šalinimo sistemą, taupant, turint minimalius išteklius bei nepažeidžiant natūralaus gamtos bioritmo. Šią opią problemą jau kuris laikas padeda spręsti Europos Sąjungos fondų parama, kuri prisideda prie šiuo metu visoje Lietuvoje intensyviai vykdomų vandentvarkos projektų, kurių metu tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomi nauji ir rekonstruojami seni nuotekų bei vandens gerinimo įrenginiai. Vienas tokių projektų pradėtas įgyvendinti ir Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose).

Skaityti plačiau

Dalintis

 

 

 

 

 

 

 

Nuo 2008 m. birželio 9 d. UAB "Raseinių vandenys" kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija vykdo projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje, Betygaloje, Kudoniuose, Girkalnyje, Dvareliškiuose, Girkalnio k., Viduklėje, Alaviniškiuose)" finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų ir raseinių rajono savivaldybės administracijos lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra".

Skaityti plačiau

Dalintis

Šiuo metu Raseinių rajone įgyvendinamas 2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“. 2009-12-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“ pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį V/2009/NS/43 projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“.

Skaityti plačiau

Dalintis

Raseinių rajone, rekultivuoto Andrušaičių sąvartyno teritorijos pietrytinėje dalyje pradeda veikti moderni dumblo tvarkymo aikštelė.

Skaityti plačiau

Dalintis

       

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir pasirašius susitarimus, Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įmonės yra įpareigotos įgyvendinti daug priemonių, gerinant aplinkos kokybę, mažinant žalą aplinkai. Priemonės įgyvendinamos per  įvairius projektus.

Skaityti plačiau

Dalintis