Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, UAB „Raseinių vandenys“ , apskaičiavo ir patvirtino Raseinių savivaldybės teritorijoje vartotojams ,kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

• vartotojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,81 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2018 m. vasario 1 d.

Dalintis