UAB „Raseinių vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė savo veiklos teritorijoje vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 1,93 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

• įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 3,86 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2017 m. vasario 1 d.

Dalintis