image description

Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raseinių rajone Šiluvos miestelyje

2017 metais sausio mėn. 20 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajone (Šiluvoje)“ (projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-1-0030) finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“.

 

Darbų apimtis

Šio projekto apimtyje bus vykdoma centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiluvos miestelyje Tytuvėnų, Šienlaukio, Raseinių, Žaiginio, Pirties, Jono Pauliaus II, Ežerėlio, Šilo, Pušyno gatvėse. Taip pat  nuotekų tinklų plėtra Kalno, Vingio, Laukų, Tulpių, Saulėtekio, Naujojoje ir Miškų gatvėse.

Iki 2017 m. pabaigos šiose gatvėse bendrai planuojama nutiesti apie 2,71 km naujų vandentiekio tinklų, rekonstruoti senų vandentiekio tinklų apie 0,65 km, pakloti apie 8,96 km naujų nuotekų tinklų ir pastatyti 5 buitinių nuotekų siurblines.

 

Projekto finansavimas

Projektui finansuoti skirta 2,071 mln. Eur, iš jų kiek daugiau nei 1,967 mln. Eur yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, apie 0,103 mln. Eur Raseinių rajono savivaldybės lėšomis.

Parama skirta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

 

Statybos darbų pradžia

Darbus atlieka rangovas UAB „Gensera“. Statybos darbai buvo pradėti 2016-11-21. Planuojamas statybos darbų užbaigimas – 2018-05-21. Statybos darbai žiemos metu  sustabdyti ir  planuojami  tęsti nuo kovo mėnesio.

 

Nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, taip pat bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Projektas taip pat prisideda prie efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant kokybiško, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Raseinių rajono gyventojams.

Įgyvendinus projektą 57 būstams bus sudaryta galimybė prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų ir 208 būstams prie naujai nutiestų nuotekų tinklų.

Dalintis