• Šalto vandens paėmimas, jo gerinimas ir tiekimas;
  • Nuotekų surinkimas ir valymas.

Pagalbinė veikla ir paslaugos:

  • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
  • Vandens nuotėkių paieška ir televizinė vamzdynų diagnostika;
  • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
  • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
  • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.

Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra.

http://www.geoportal.lt/topd/topdmap/index.view?lang=&t=full

Dalintis