Bendrovė eksploatuoja 13 nuotekų valyklų. Nuotekų valyklų pajėgumai:
Raseinių miesto – išvaloma nuotekų iki 4500 m3/parą,
Ariogalos miesto – išvaloma nuotekų 610 m3/parą,
Gylių gyvenvietės – išvaloma nuotekų 65 m3/parą,
Katauskių gyvenvietės – išvaloma nuotekų 130 m3/parą,
Norgėlų gyvenvietės – išvaloma nuotekų 200 m3/parą,
Sujainių gyvenvietės – išvaloma nuotekų 230 m3/parą,
Viduklės gyvenvietės – išvaloma nuotekų 390 m3/parą,
Girkalnio gyvenvietės – išvaloma nuotekų 130 m3/parą,
Blinstrubiškių gyvenvietės – išvaloma nuotekų 100 m3/parą,
Šiluvos gyvenvietės – išvaloma nuotekų 186 m3/parą,
Kaulakių gyvenvietės – nuotekų valykla šiuo metu neeksploatuojama.
Vosyliškio gyvenvietės nuotekų valykla šiuo metu neeksploatuojama.
Betygalos gyvenvietės nuotekų valykla yra rekonstruota ir bus pradėta eksploatuoti 2015 metų balandžio mėnesį.
Pagal reikalaujamus projektinius pajėgumus 2014 metais UAB „Raseinių vandenys“ eksploatuoja 33 perpumpavimo stočių, kur Raseinių miesto ir Gabšių gyv. yra didžiausio pajėgumo.

Dalintis