Bendras bendrovės balanse esančių vandentiekio tinklų ilgis 2016-12-31 dienai – 349 km. Tačiau vandentiekio tarnyba eksploatuoja dar apie 50 km privačių gyvenamų valdų, gatvių ir vandentiekio įvadinių tinklų, kurie neperduoti į bendrovės balansą.

2016 metais buvo išgauta 1016,9 tūkst. m3 geriamojo vandens, patiekta į magistralinius tinklus – 943,2 tūkst. m3, realizuota – 740,3 tūkst. m3. Įmonės gamybiniams poreikiams sunaudota 73,7 tūkst. m3 vandens, kuris yra neapmokestinamas.
2017 metų I – ketv. buvo išgauta 231,06 tūkst. m3 geriamojo vandens, realizuota – 171,32 tūkst. m3.

2016 metais vandentiekio tinkluose iš viso įvyko 577 vandentiekio avarijos (gedimai), iš jų: daugiabučių vidaus vandentiekio tinkluose 24 avarijos ir 95 gedimai, lauko vandentiekio tinkluose 250 avarijų ir 208 gedimai.
2017 metų I – ketv. buvo užregistruoti 254 pranešimai apie vandentiekio avarijas (gedimus), iš jų: 98 avarijos, 156 gedimai.

Pagrindinės avarijų priežastys – nekokybiškų sandūrų užtaisymas, vamzdynų korozija, grunto sėdimas ir vibracija, grunto užšalimas ir įšalo atsileidimas, elektros pertrūkiai, gyventojų bloga priežiūra savo vandentiekio įvadų. Vandentiekio tinklų avarijos yra registruojamos, pranešama vandentiekio tinklų tarnybos vadovui, o po to yra siunčiama vandentiekio tinklų brigada vandentiekio tinklų gedimui pašalinti. Vandentiekio tarnyba dažnai likviduoja avarijas ir privačiuose tinkluose. Likviduojant vandentiekio avarijas pastatų įvaduose, ekonomiškiau yra perkloti įvadą, įveriant atitinkamo diametro PE vamzdį. Taip negadinama asfalto danga, neniokojama žalia veja, mažesnės piniginės sąnaudos. Vykdydama PPR grafiką, vandentiekio tarnyba vykdė išorinę ir vidinę vandentiekio tinklų apžiūras, eksploatuoja 160 priešgaisrinius hidrantus, tvarko šulinių žymėjimo ženklus, valo šulinius. Didžiausią Raseinių miesto vandentiekio tinklų dalį sudaro tinklai, kurių amžius virš 30 metų, todėl juose esanti uždaromoji armatūra susidėvėjusi ir ji palaipsniui keičiama ir tiesiami nauji tinklai gyvenvietėse. Vandentiekio tarnyba teikia paslaugas: įrengia vandens apskaitos mazgus ir juose sumontuoja vandens skaitiklius, kloja vandentiekio tinklus ir įvadus taip pat juos renovuoja, atlieka paklotų vamzdynų prijungimą prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų tinklų, pagal sutartis likviduoja avarijas vidaus ir lauko tinkluose, kurie yra ne bendrovės balanse. UAB „Raseinių vandenys“ išduoda technines sąlygas objektams prijungti prie esamų magistralinių tinklų. Prisijungimo prie tinklų daugiausiai pageidauja individualių gyvenamų valdų savininkai bei įmonių savininkai. 2016 metais eksploatavo 45 Raseinių rajono vandentiekius, iš šių vandenviečių geriamasis vanduo buvo tiekiamas vartotojams.

Dalintis