Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir pasirašius susitarimus, Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įmonės yra įpareigotos įgyvendinti daug priemonių, gerinant aplinkos kokybę, mažinant žalą aplinkai. Priemonės įgyvendinamos per  įvairius projektus.

 

Nemuno vidurupio baseino I etapo projektas Nr. (2004/LT/16/C/PE/002)  yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Nemuno vidurupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinų projektų, įgyvendinamų Lietuvoje. Projekto naudą pajus apie 400 000 žmonių (tai sudaro 15 proc. visų Lietuvos gyventojų).

Nemuno vidurupio baseino I etapo projektas yra finansuojamas iš ES  fondų 80 proc. ir  20 proc. sudaro Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Nemuno vidurupio baseino I etapo projekto užsakovas – Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos; projekto galutiniai paramos gavėjai – savivaldybės arba vandentvarkos įmonės. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2004 12 27 iki 2011 12 31.

Šis projektas pradėtas 2006 m. sausio mėnesį.  Jis vykdomas 12 savivaldybių – Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės  savivaldybėse.  Į Nemuno vidurupio baseino I etapo projektą yra investuota per 220 mln. litų iš ES fondų ir per 44 mln. litų Lietuvos lėšų.

2004 – 2009 metais Raseinių rajono savivaldybėje įgyvendinus „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos I etapą“, Raseinių mieste ir Raseinių rajone galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo sudarytos 354 gyventojams, o prie centralizuotų vandentiekio tinklų  – 375 gyventojams. Iš viso tuo laikotarpiu Raseinių mieste ir rajone naujai paklota beveik 7,65 km nuotekų ir 8,0 km vandentiekio tinklų. Rekonstruota  apie 3,68 km nuotekų   ir apie 16,3 km vandentiekio tinklų, įrengta 6 nuotekų perpumpavimo siurblinės. Rekonstruoti Ariogalos nuotekų valymo įrenginiai. Šie vandentvarkos ūkio plėtros projektai įgyvendinami dėl to, kad sumažinti Nemuno ir jo intakų, Baltijos jūros , dirvožemio, gruntinių ir požeminių vandenų taršos riziką, pagerinti gyventojams teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę,  išplėsti centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų gavėjų ratą. 

Šiandien Aplinkos Ministerijos iškelti rodikliai Raseinių rajono savivaldybėje pasiekti ir viršyti, bet atlikus analizę pasirodo dar yra nemažai gyventojų, kurie nenori pasijungti prie tinklų. Kad būtų išvengta finansinių korekcijų, visi gyventojai privalo prisijungti prie centralizuotų tinklų ir  taip prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Dalintis