Raseinių mieste ir rajone sėkmingai baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai. UAB „Raseinių vandenys“ vykdžiusi ES lėšomis finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“, pagal 2010-11-12 pasirašytą rangos darbų sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklai Raseinių mieste, Ariogalos mieste ir Viduklės miestelyje“ su UAB „LitCon“ 2012-07-18 objektą pridavė statybos valstybinei komisijai. Šiuo metu yra defektų šalinimo laikotarpis.Iki šiol daugelis Raseinių mieste, Ariogalos mieste ir Viduklės miestelyje gyvenančių žmonių neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų, vartojo vandenį, kuris neatitinka nustatytų higienos normų reikalavimų, nebuvo neužtikrintas tinkamas susidariusių nuotekų tvarkymas.ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“ tikslas buvo užtikrinti kokybiškas, centralizuotai teikiamas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Siekiant šio užsibrėžto tikslo, projekto įgyvendinimo metu, buvo paklota virš 6 km vandentiekio ir apie 9 km nuotekų tinklų. Šiuo projektu suteikiama galimybė 399 Raseinių r. gyventojui prisijungti prie nuotekų tvarkymo sistemos ir 317 gyv. prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo sistemos. Šiuo metu gyventojai yra kviečiami jungtis prie naujai paklotų tinklų ir gauti centralizuotas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas.

Vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“ užsibrėžtas tikslas buvo ne tik nutiesti naujus vandentvarkos tinklus, bet ir rekonstruoti Viduklės miestelio nuotekų valymo įrenginius. Šiuos darbus atliko UAB „LitCon“. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai sėkmingai veikia ir funkcionuoja jau daugiau kaip metai ir užtikrina nuotekų išvalymo kokybę.

Bendras projekto biudžetas 11 mln. 503 tūkst. Lt. Iš jų apie 1 mln. Skiriama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, apie 8,5 mln. iš Europos Sąjungos fondų lėšų, likusieji  – iš Raseinių rajono savivaldybės lėšų.

Įgyvendinus projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“ bus užtikrintas technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.

Dalintis