UAB „Raseinių vandenys“ nuotekų tinklų tarnyba (toliau NTT) eksploatuoja nuotekų tinklus Raseinių rajone: Raseinių ir Ariogalos miestuose, Viduklės, Šiluvos, Girkalnio, Betygalos miesteliuose taip pat Blinstrubiškių, Biliūnų, Gabšių, Gėluvos, Gylių, Norgėlų, Kalnujų, Katauskių, Sujainių, Šarkių, Vosyliškio gyvenvietėse.
Bendras nuotekų tinklų ilgis 126,34 km., tame skaičiuje: Raseiniuose – 50,17 km, Gabšiuose – 2,8 km, Kalnujuose – 8,0 km, Gyliuose – 0,9 km, Norgėluose – 6,7 km, Sujainiuose – 3,4 km, Viduklėje – 10,58 km, Katauskiuose – 2,6 km, Šiluvoje – 3,71 km, Girkalnyje – 6,64 km, Betygaloje – 3,49 km, Ariogaloje – 8,4 km, ir kitų savininkų nuotekų tinklai kurie nėra perduodi UAB „Raseinių vandenys“ eksploatavimui.

Bendrovės dispečerinėje tarnyboje, avarijų registravimo žurnaluose per 2016 metus užregistruota 606 pranešimai, iš jų: 274 gedimai daugiabučių vidaus nuotekų tinkluose, 332 gedimai lauko nuotekų tinkluose. Dalis gedimų rasti pačios tarnybos darbuotojų, atliekant tinklų profilaktinius darbus. Pagal registruotus įvykius tinkluose matyti, kad vidutiniškai per mėnesį registruojamas 51 gedimas. 2017 metų I – ketv. buvo užregistruoti 147 pranešimai apie nuotekų tinklų avarijas (gedimus), iš jų: 1 avarija, 146 gedimai.

Suintensyvinus profilaktinius apžiūrų bei NT sistemos praplovimo darbus sumažėjo avarijų skaičius nakties metu bei išeiginėmis dienomis. Intensyvų plovimą hidraulinės mašinos pagalba stengiamasi riboti, nes senuose tinkluose yra išpuvusios trasos ir nesandarios sandūros, todėl per jas į tinklus gali patekti gruntinis vanduo su smulkiomis grunto dalelėmis, kuris taip pat teršia ir turi galimybę užkimšti tinklus. Dėl susidėvėjusių sandūrų nuotakyne, susikaupę nešmenys yra šalinami rankiniu būdu, juos pakraunant į transporto priemones ir išvežant. Tai didina darbų sąnaudas ir apsunkina dirbančiųjų darbo sąlygas.

Per 2016 metus išvežta su asenizacinėmis automašinomis 7310 m3 nuotekų į nuotekų valyklas.
NTT tarnyba, be lauko tinklų, pagal dvišalę sutartį aptarnauja daugiabučių namų vidaus tinklus, nes nuo 2009 metų balandžio mėn. daugiabučių namų vidaus tinklus perėmė ir aptarnauja Raseinių butų ūkis. Čia darbuotojai taip pat atlieka šių vamzdynų profilaktinį apžiūrų darbą, išvyksta pagal pranešimus apie užsikimšimus.
2016 metais nuolatos prižiūri ir renovuoja nusidėvėjusius nuotekų tinklus ir nuotekų tinklų šulinius Raseinių rajone.

 

Dalintis