DSC_0049

Raseinių miesto nuotekų valykla yra adresu: Reizgupio g.11, Raseiniai. Veikimo pradžia – 1996 m.
Nuotekų valyklos aprašymas: nuotekų valyklos projektinis pajėgumas yra 4500m3/parą. Į Raseinių miesto nuotekų valymo įrenginius paduodamos miesto buities ir pramonės nuotekos. Pirmasis valymo etapas – grotos. Jose mechaniškai sulaikomi stambūs nešmenys. Grotos valomos automatiniu būdu priklausomai nuo debito. Toliau nuotekos patenka į smėliagaudes. Pašalinamas smėlis į konteinerį oro pagalba. Toliau nuotekos patenka į aerotankus, į kuriuos paduodamas oras ir vyksta maišymas. Vyksta biologinis valymas su azoto ir fosforo šalinimu. Toliau nuotekos valomos antriniuose sėsdintuvose, kuriuose mechaniškai atskiriamas aktyvus dumblas. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į Reizgupio upelį. Atskirtas aktyvus dumblas grąžinamas į aerotankus, o perteklius sausinamas filtrpresu. Dumblas išvežamas į dumblo saugojimo aikštelę.

Dalintis