Ariogalos nuotekų valykla

Ariogalos miesto nuotekų valykla yra adresu: Žemaičių g.30, Ariogala, Raseinių r. sav. Veikimo pradžia – 1983 metais.
Nuotekų valyklos aprašymas: nuotekų valyklos projektinis pajėgumas yra 610m3/parą. Į valyklą nuotekos atiteka savitaka. Pirmas valymo etapas – grotos. Jose sulaikomi stambūs nešmenys ir automatiškai paduodami į konteinerį. Toliau nuotekos patenka į smėliagaudes, kur atskiriamos smulkios dalys. Smėlis šalinamas oro pagalba į konteinerius. Toliau nuotekos patenka į aerotankus, kur paduodamas oras ir vyksta maišymas. Vyksta biologinis valymas. Toliau nuotekos patenka į antžeminius sėsdintuvus, kur vyksta nuskaidrinimas. Išvalytos nuotekos vamzdynu išteka į Dubysos upę. Aktyvus dumblas paduodamas į antrinį skaindrintuvą, iš antrinių skaidrintuvų į aerotankus, o perteklinis į sausinimo įrenginius. Nusausintas dumblas išvežamas į dumblo saugojimo aikštelę.

Dalintis