Girkalnio miestelio nuotekų valykla randasi adresu Trakučių g.10 Girkalnis, Raseinių r. sav. Veikimo pradžia – 1983 metais.
Nuotekų valyklos aprašymas: Nuotekų valyklos projektinis pajėgumas yra 130m3/parą. Nuotekos savitakiniais tinklais patenka į NVĮ siurblinę. Pakeliamos į gesinimo šulinį. Toliau nuotekos patenka į aerotankus, kur paduodamas oras. Vyksta biologinis valymas. Dalinai išvalytos nuotekos patenka į skaidrintuvą (biotvenkinys) kur paduodamas oras ir vyksta tolesnis biologinis valymas. Toliau išteka į šulinį. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į Apusino upelį. Perteklinis aktyvus dumblas asenizacinėmis mašinomis išvežamas į Andrušaičių Žaliųjų atliekų ir dumblo kompostavimo saugojimo aikštelę.

Dalintis